ראש-עיריית קרית-גת מר אבירם דהרי

בז' חשון התשע"ג (23.10.2012) נערך ביקור מיוחד בבית חיינו של ראש-עיריית קרית-גת מר אבירם דהרי בליווי הרב מאיר ואזנה נציג חב"ד בעירייה. ראש העיר קיבל הסבר על החשיבות המקום בגן-עדן התחתון על-ידי המשב"ק הרב שלום דובער גנזבורג, ביקר בחדר השידורים שם פגש את הרב חיים ברוך הלברשטם, לאחר-מכן סייר בזאל הגדול שם ביקש לדבר עם המשפיע הרב יצחק שפרינגר. טרם עזיבתו אף הספיק להתפלל תפילת ערבית.