הזמר חיים ישראל

בכ"ז סיון התשס"ה (04.07.2005) זכה הזמר חיים ישראל לבקר בבית חיינו – 770, וזאת במסגרת ביקור קצר שערך בניו-יורק לרגל הופעה.
במהלך הביקור התיישבו, חיים ישראל והאמרגן שלו, לכתיבה לרבי שליט"א ואף קיבלו הסבר מפורט מפיו של אחד התמימים על מראות הבית, מקומו של נשיא הדור וגואלו.