קריאת התורה

בימי שני חמישי שבתות ויו"ט נוהג הרבי לעלות לתורה