הזאל הקטן

בית המדרש הקטן. כאן קיבל הרבי את הנשיאות על חסידות חב"ד בשנת 1950 (תש"י), באמירת מאמר חסידות, שתוכנו: תפקיד דורנו - להביא את הגאולה השלימה.
ומקום זה שימש בשנים הראשונות לבית המדרש המרכזי של חסידות חב"ד.