בימת ההתוועדויות

מקום ההתוועדות של הרבי בימי חול ובשבתות. הרבי נושא שיחות עמוקות בדברי תורה ובעניני השעה ואומר מאמר חסידות.
בין השיחות מנגנים החסידים ניגוני שמחה, כשהרבי מעודד את הקהל בהתלהבות ובשמחה רבה ועונה בהנהון ראש לאמירת ה"לחיים" של אלפי החסידים.