לובי הכניסה

מקום חלוקת הדולרים על ידי הרבי לאלפי הפונים אליו - בכל יום ראשון מאז שנת 1986 (תשמ"ו) - במטרה לזכותם בנתינת צדקה שמקרבת את הגאולה, בתוספת ברכה להצלחה.