חדר הרבי

חדרו הקדוש של הרבי, המכונה בשם 'גן עדן העליון' ממנו מנהל את פעילות תנועת חב"ד ואלפי השלוחים ברחבי העולם כולו. כאן קיבל ליחידות – פגישה אישית, אלפי יהודים ששפכו בפניו את ליבם, מנשיאים וראשי ממשלות ועד עסקנים ואנשי עמל, כאשר כולם יצאו נפעמים מראייתו מרחיקת הלכת ומעוררת השראה של שליחות תמידית, בכל תחומי החיים.