חלוקת דולרים

החל משנת 1986 התחיל מעמד חלוקת הדולרים לברכה והצלחה. אלפים נוהרים ל-770