אבן הפינה

אבן הפינה שהניח הרבי מלך המשיח בתאריך י"ז אלול תשמ"ח (30/9/1988)
להרחבת בית מדרשו, לקראת המעבר לירושלים עיר הקודש עם בוא הגאולה במהרה.