שר השיכון אורי אריאל

בי"ט מרחשון תשע"ה הגיע שר הבינוי והשיכון ר' אורי אריאל (הבית היהודי) לביקור בבית חיינו - 770. השר נפגש עם הרב יקותיאל ראפ מראשי העוסקים בנושא שלימות הארץ. לאחר תפילת ערבית וביקור בזאל הגדול, נערך לשר סיור בחדר השידורים המפורסם, והוא הצטלם ליד חדרו של הרבי מלך המשיח