כל התשובות לכל השאלות

עוזי, בחור שהסתובב רבות בבתי חב"ד בעולם, ידע תמיד שאפשר לכתוב לרבי ולקבל את ברכתו. תמיד גם ידע שיבוא יום והוא יעשה זאת בעצמו. וזה אכן קרה ביום בו הגיע ל-770 לראשונה בחייו. עוזי מיד הרגיש שייך, תחושה שלא היתה לו בשום מקום אחר, ולכן החליט שכאן, סוף-סוף, יכתוב לרבי...
עוזי התיישב לכתוב, מכתב ארוך במיוחד, מבלי לשתף אף אחד במחשבותיו ולבטיו ובתוכן מכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א
הוא הכניס את מכתבו לאחד מכרכי האגרות-קודש, וקרא בעיון את התשובה. במקום בו הכניס את מכתבו, הופיעו שלשה מכתבים, ובהם התייחסויות לשלוש בעיות שונות. השתוממות אחזה בו כשגילה כי בכל אחד מהמכתבים מופיעה תשובה לאחת מהשאלות ששאל את הרבי. עוזי הסתובב ב-770 חצי יום כשהוא נסער, תוך שהוא מספר לכל עובר ושב על המופת הטרי.