חזית 770

ערכה המספרי של המילה 'פרצת' הינו '770'. זהו גם הערך המספרי של 'בית משיח'. המטרה: לפרוץ את הגלות, להביא גאולה.