ארון הקודש

ארון הקודש בקיר המזרחי בבית מדרשו של הרבי. הרבי נוהג לנשק את צידי הפרוכת בכניסתו וביצאתו.