המקובל מנתיבות הרב יורם אברג'יל

המקובל מנתיבות הרב יורם אברג'יל ביקר בתאריך כ"ח אדר התשס"ו (29.03.2006) ב"בית משיח" - 770 והתוועד במקום עם תלמידי התמימים. במהלך הביקור ביקש הרב לנצל את ההזדמנות וחתם על פסק-דין הרבנים שמעיד על הרבי "הרי זה בחזקת שהוא משיח..." עד "הרי זה משיח בוודאי". הרב בירך את הנוכחים ואמר כי "זוהי זכות גדולה להיות בבית מדרשו של קודש הקודשים מלך-המשיח". הרב שוחח עם המשגיח הרב יקותיאל מנחם ראפ שדיבר על מעלת היום ומעלת הזמן. לאחר מכן הגיש הרב חיים ששון לרב אברג'יל את ספרו החדש "ויקרב משיחי'ה". סיפרו של הרב ששון, מלקט עצות משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א כיצד לקרב את הגאולה. הרב אברג'יל נישק את הספר בשמחה גלוייה. לאחר מכן יצאו הנוכחים והרב בריקוד שמחה על הגאולה הקרובה.